Tradicija

Kasmet prieš M. Zdziechovskio gimtadienį mokyklos bendruomenė tvarko jo kapą Antakalnyje.


Kūrybinės dirbtuvės

Mūsų pasaulyje ekologinės problemos darosi vis įvairesnės ir svarbesnės. Mokykloje laviname žmogų, gebantį suvokti dabartinę ekologinę situaciją, ir kaip keičiasi žmogaus santykis su gamta.

Mokyklos bendruomenė, vykdydama STEAM aplinkosauginio švietimo projektą, organizuoja įvairias veiklas. Visą savaitę vyko kūrybinės dirbtuvės. Skleidėsi mokinių kūrybinis potencialas. Vyravo kūrybinė darbinė nuotaika. Mokiniai diskutavo grupėse apie aplinkos apsauga, vartojimo kultūrą, o po to pasirinkę ekologinę problemą pavaizdavo plakate. Vaikai patyrė puikių emocijų bendradarbiaudami ir kurdami , piešdami, tapydami. O tuo pačiu prisidedami prie aplinkos saugojimo, juk saikingo vartojimo, aplinkai draugiško gyvenimo būdo dar mokomasi, žengiami pirmieji žingsniai.

Savaitės veiklą vainikavo spalvingų plakatų paroda.


Atvira integruota chemijos ir geografijos pamoka 9 ir 10 klasėje „Naudingųjų iškasenų poveikis aplinkai“

Įgyvendinant trumpalaikį STEAM projektą „Žalioji kryptis – nėra planetos B“ 9 klasėje vyko integruota geografijos ir chemijos pamoka „Naudingųjų iškasenų įtaka aplinkai“. Pamokos metu mokiniai mokėsi atpažinti naftos produktus bei juos klasifikuoti, pristatė savo pranešimus apie iškastinius išteklius ir jų pasiskirstymą pasaulyje. Pamokos metu mokiniai naudojo įvairias interaktyvias programas, tokias kaip Genially ir Wordwall. Siekta, kad mokiniai suvoktų, kad tik tvarus gamtos išteklių naudojimas gali išlaikyti „žalią” aplinką.


"Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023"

Mūsų mokykla yra pripažinta „Sveikatą stiprinančia mokykla“ ir vykdo projektą „Mokykla visų namai“. Balandžio 25 mokyklos bendruomenė dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose nuotolinėse mankštose siekiant aktyviai paminėti Sveikatą stiprinančių mokyklų 30-metį.


,,Vyresnis draugas jaunesniajam“ ,,Viską, ką žinome, jums papasakosime. Aplinkos tarša ir atliekų rūšiavimo galimybės“

Įgyvendinant trumpalaikį projektą „Žalioji kryptis – nėra planetos B” balandžio 26 d., vyko netradicinis užsiėmimas iš ciklo  ,,Vyresnis draugas jaunesniajam“. 9 klasės mokiniai paruošė medžiagą ir vedė užsiėmimą 4 klasės mokiniams, kurio tema buvo  „Aplinkos tarša ir atliekų rūšiavimo galimybės“. Užsiėmimo metu vyresnės klasės mokiniai parodė multimedinį pristatymą apie aplinkos taršą. Jaunesnieji mūsų mokiniai sužinojo, kas sukelia taršą, koks jos poveikis aplinkai, ir kaip gelbėti planetą nuo taršos.  Įdomios veiklos nepritrūko, mokiniai atliko bandymus, kurių metu sužinojo apie vandens filtravimo galimybes, konstravo bio filtrą, mokėsi teisingai rūšiuoti atliekas, Wordwall įrankio pagalba pasitikrino kaip įsisavino pateiktą medžiagą.


Atvira anglų kalbos pamoka 9 klasėje „Climate Change – Discussing Causes and Effects of Global Warming“

Balandžio 26 dieną, įgyvendinant trumpalaikį projektą „Žalioji kryptis – nėra planetos B”, vyko atvira anglų kalbos pamoka 9 klasėje „Climate Change – Discussing Causes and Effects of Global Warming“ kurios metu diskutavome apie klimato kaitą, jo priežastis bei pasekmes. Naudodami įvairias šiuolaikines technologijas analizavome informaciją, diskutavome, dalinomės įžvalgomis ir darėme išvadas. Mokiniai įsisąmonino, kad klimato kaita yra labai rimta grėsmė, o jos padariniai veikia daugybę įvairių mūsų gyvenimo sričių.


Integruotos pamokos

Balandžio 26 dieną I-II klasių mokiniams vyko dvi integruotos dailės ir pasaulio pažinimo pamokos. Pamokos tema „Mano žemė – mano namai“. Mokiniai gavo svarbiausią informaciją apie rūpinimąsi mūsų planeta, buvo skatinami propaguoti ekologinę veiklą ir keisti gyvenimo būdą į palankesnį planetai. Pamokos metu mokiniai žiūrėjo mokomuosius filmukus, kūrė šūkius ir piešė. Mokiniams tai buvo labai įdomi veikla, kuri leido suprasti, kaip svarbu rūpintis mūsų planeta – Žeme.


Chorų perklausa „Meno festivalis“

Balandžio 24 d. Juzefo Obrembskio Gimnazijoje Maišiagaloje vyko rajoninių chorų perklausa „Meno festivalis”, kuriame dalyvavo mūsų mokyklos choras „Sudervianka”.


Mokinių darbas įvertintas įsimintina dovana

Vilniaus r. Sudervės pagrindinės mokyklos 9 klasės mokiniai dalyvavo LR Seimo kanceliarijos bendradarbiaujant su Lietuvos kariuomene organizuotame konkurse „Aš esu pilietis“ ir užėmė II – ąją vietą. Mokiniai konkursui pristatė elektroninį laikraštį, kuriame rašė apie praeities ir šių dienų žmones, iš kurių ima meilės savo kraštui, atsakingumo, pilietiškumo pavyzdį, apie mokyklas, kuriose mokomasi tapti šalies gynėjais, apie savo mokyklos pilietinį gyvenimą. Mokiniai dėkoja organizatoriams už vertingą ir iškalbingą dovaną – vardinius šachmatus, pažymėtus Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės, garsios šachmatininkės, parašu. Tai mūsų moksleivius, turinčius ne tik kūrybingų minčių, bet ir neblogų pasiekimų intelektualiame šachmatų žaidime,  įkvėps dar šaunesnėms pergalėms.