Prevencinė veikla

Mokykla dalyvauja šiose prevencinėse programose:

 

1. Kimoči – koordinatorė socialinė pedagogė Agata Jačnik.

„Kimoči“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su „Kimoči“ žaislais – minkštomis lėlytėmis.

Programos tikslas – išmokti valdyti ir išreikšti jausmus pozityviu būdu.

Uždaviniai:

  • Išmokti atpažinti ir valdyti emocijas;
  • Mokytis rūpintis ir padėti kitiems;
  • Ugdytis gebėjimą kurti pozityvius santykius.

 

2. Zipio draugai – koordinatorė pradinio ugdymo vyresn. mokytoja Božena Kasparienė.

„Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

 

3. Obuolio draugai – koordinatorė socialinė pedagogė Agata Jačnik.

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ yra programos „Zipio draugai“ tęsinys, skirtas jau vyresniems vaikams, t.y. 8 – 10 metų.

Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.

https://www.vaikolabui.lt/obuolio-draugai/

 

4. Olweus smurto ir patyčių prevencinė programa – koordinatorė pradinio ugdymo vyresn. mokytoja Božena Kasparienė.

Programos tikslai:

  • Sumažinti patyčias tarp mokinių.
  • Užkirsti kelią naujų patyčių atsiradimui.
  • Siekti geresnių mokinių tarpusavio santykių mokykloje.

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/olweus-patyciu-prevencijos-programa/olweus-programa/

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (pridedama)

Mokykloje įgyvendinamos socialinių ir emocinių įgūdžių bei kompetencijų ugdymo, patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir kitos prevencinės programos, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją bei sveikos gyvensenos skatinimą:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8B5956EC3A8

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b10c19209a9a11e69ad4c8713b612d0f

Mokykloje veikia elektroninė platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje ,,Patyčių dėžutėhttps://patyciudezute.smz.lt/

Kasmet kovo mėnesį organizuojama sąmoningumo didinimo akcija „Veiksmo savaitė be patyčių

Mokyklos informacija apie akcijos įgyvendinimą ir naudą mokyklai (mokinių dalyvavimas akcijoje (nuotraukos))

Daugiau informacijos apie akciją: www.bepatyciu.lt

Daugiau informacijos apie prevenciją

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/patyciu-ir-smurto-prevencija1

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1da317500f9911e79800e8266c1e5d1b

Rekomenduojamos prevencinės programos

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/patyciu-ir-smurto-prevencija1/prevencines-programos

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas https://ntakd.lrv.lt

Aš kritiškas https://askritiskas.lt

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt

Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

 

[Atnaujinta 2022-09-20]