Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinėje mokykloje atsakinga:

Liusia Lapševič, istorijos mokytoja metodininkė

Kontaktai

El. paštas liucina@smz.lt

Korupcijos prevencija:

 Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

telefonu: 8 52 49 0237

el. paštu: liucina@smz.lt

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus

  • 2022 m. – negautas nei vienas pranešimas;
  • 2021 m. – negautas nei vienas pranešimas;
  • 2020 m. – negautas nei vienas pranešimas;
  • 2019 m. – negautas nei vienas pranešimas.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4DBDE27621A2?faces-redirect=true

2022–2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b958160fdbc11ec8fa7d02a65c371ad

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

Daugiau informacijos antikorupcine tema:

 

[Atnaujinta 2022-09-23]