Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinėje mokykloje atsakinga:

Liusia Lapševič, istorijos mokytoja metodininkė

Kontaktai

El. paštas liucina@smz.lt

Korupcijos prevencija:

 Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

telefonu: 8 52 49 0237

el. paštu: liucina@smz.lt

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus

  • 2021 m. – negautas nei vienas pranešimas;
  • 2020 m. – negautas nei vienas pranešimas;
  • 2019 m. – negautas nei vienas pranešimas.