Paskutinio skambučio šventė Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinėje mokykloje

Birželio 19 dieną Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinėje mokykloje vyko iškilminga dešimtos klasės mokslo metų užbaigimo ceremonija. Ši ypatinga akimirka žymėjo mūsų dešimtokų mokymosi kelionės pabaigą mūsų mokykloje.

Šventė prasidėjo elegantišku polonezu. Šokis, atliktas mūsų vyriausių mokinių, sujaudino tiek mokytojus, tiek salėje susirinkusius tėvus. Polonezas, būdamas atsisveikinimo simboliu, sukūrė iškilmingą nuotaiką visiems šventės dalyviams.

Ceremonijos metu mokyklos direktorė, ponia Renata Starenkienė, pasakė jaudinančią ir įkvepiančią kalbą. Ji nuoširdžiai padėkojo mokiniams už jų atsidavimą ir sunkų darbą, mokytojams už paramą ir pasiaukojimą, o tėvams – už jų neįkainojamą pagalbą ir įsitraukimą į mokyklos gyvenimą. Direktorė palinkėjo visiems mokiniams sėkmės tolimesniame mokymosi kelyje bei svajonių išsipildymo.

Nuskambėjus paskutiniam šių mokslo metų skambučiui, visi susirinkome mokyklos kieme. Čia įvyko bendras spalvotų helio balionų paleidimas. Mokiniai užrašė savo norus ant kortelių, kurios buvo pririštos prie balionų, ir šie pakilo į dangų nunešdami svajones ir ateities viltis.

Paskutinis skambutis yra ne tik atsisveikinimo momentas, bet ir laikas apmąstyti kartu praleistus metus, draugystes ir įgytas patirtis. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie to, kad ši diena būtų ypatinga.

Linkime mūsų dešimtos klasės absolventams didžiausios sėkmės tolimesniame mokymosi kelyje ir gyvenime. Jūs visada būsite mūsų mokyklos bendruomenės dalimi, ir mes su džiaugsmu seksime jūsų ateities sėkmes.

Naujienos2024.06.19