Rastinėnų skyrius

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyrius

Adresas: Rastinėnų g. 43, Rastinėnų k., Sudervės sen., LT–3014, Vilniaus r.

Tel. (8 5) 249 02 37
El. paštas: rastine@smz.lt

Interneto svetainės adresas: smz.lt

Socialinio bendravimo interneto svetainės adresas: facebook: Rastinėnų pradinio ugdymo skyrius – specialiosios klasės

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Įstaigos kodas 191320242

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Mokyklos savininkas – Vilniaus rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111104987, LT-09318, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pritaikytos programos, pradinio ugdymo individualizuota programa;

išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai, pradinio išsilavinimo pažymėjimai, pažymos apie mokymosi pasiekimus.

Ugdymo kalbos – lenkų ir lietuvių.

Raštinės vedėja: Elžbieta Subotovič, tel. (8 5) 249 02 37, el. p. rastine@smz.lt

Mokykloje valstybinės kalbos nemokantys asmenys gali būti aptarnaujami lenkų, rusų kalbomis.