6 klasės mokinės vedė geografijos pamoką

Įgyvendindami karjeros ugdymą bei planavimą mūsų mokykloje, skatiname mokinius praktiškai pažinti įvairias profesijas. Šįsyk, mokytojų vaidmenyje, save išbandė 6 klasės mokinės O. Starenko ir K. Michalkevič. Padedant ir konsultuojant mokytojui P. Samuchovui, jos tinkamai paruošė mokomąją medžiagą ir vedė geografijos pamoką. Mokinės puikiai „susidorojo“ su joms priskirtu vaidmeniu, puikiai atliko mokytojo darbą, o interaktyvios užduotys, įdomi veikla ir tinkamas darbo grupėse organizavimas padėjo įtvirtinti praeitų pamokų medžiagą.


Išvyka į teatrą

Gegužės 6 d. III- IV kl.  mokiniai turėjo galimybę „Lietuvos rusų dramos teatre“ pamatyti pasaką ,,Katės namai“. Ryškios dekoracijos ir kostiumai, gyva muzika pavergė jaunųjų žiūrovų širdis. Visi vaikai įdėmiai stebėjo scenoje vykusį spektaklį. Visiems pasaka labai patiko. Smagi kelionė baigėsi, bet  įspūdžiai ir teigiamos emocijos išliks ilgam.


Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla (biudžetinė įstaiga, kodas 191320242), skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Pareigybė: Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Darbo krūvis: 0,5 et. ir 0,75 et.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 12,23 – 12,27.

Pareigybės lygis: A1.

Darbo pobūdis:  Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas arba magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 keliamus reikalavimus;
 • išmanyti šiuolaikines informacines kompiuterines priemones ir jas taikyti pagal  LR ŠMM patvirtintus reikalavimus, mokytojų skaitmeninio raštingumo programoms;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
 • išmanyti mokyklinės įstaigos veiklos organizavimą, mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius teisės aktus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir sau pavaldaus personalo veiklą, gebėti dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Privalumas - turima kvalifikacija ir darbo patirtis ugdymo srityje.

Pretendentai privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas);
 • pretendento anketą (2 priedas);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, informacinių technologijų išmanymą, pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
 • gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 • kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas.

Konkurso pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu:

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla, M. Zdziechovskio g. 1, Sudervės k., LT-14-201 Vilniaus r. arba elektroniniu paštu [email protected]

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2022 m. gegužės 11 d. iki 2022 m. gegužės 24 d. 12.00 val. Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos raštinėje (II aukštas).

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 249 0237.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai ir pakviesti pokalbiui.

Daugiau informacijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Lėlės Motankos“ kūrybines  dirbtuves

Siekdama mokinius supažindinti su karjeros galimybėmis, mūsų mokykla organizavo „Lėlės Motankos“ kūrybines  dirbtuves. Šios lėlės yra unikalios tuo, kad jas rengdami galime pažinti slavų istoriją (pvz., Marzanna). Anksčiau jos buvo gaminamos iš medžiagų atraižų ar senų drabužių. Dabar - iš spalvingų, ryškių audinių. 5 ir 6 klasių mokiniai pasidarė po lėlę sau, savo mamai ar sesei. Paaiškėjo, kad tai nėra taip lengva, nes reikia gerai išvystytos smulkiosios motorikos, gudrumo ir fantazijos. Tai buvo puiki proga pažinti save (savo kantrybę, temperamentą, pomėgius) ir įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses.


M. Zdziechovskio kapo tvarkymas

Mokyklos patrono – M. Zdziechovskio ir jo žmonos Marijos kapo, pavasarinis tvarkymas.


Zoninės „Lenkų kalbos diktanto“ ir „Mažosios olimpiados“ varžybos

Gegužės 6 dieną mūsų mokykloje vyko zoninės „Lenkų kalbos diktanto“ ir „Mažosios olimpiados“ varžybos, į kurias susirinko gausus būrys jaunuolių iš netoliese esančių mokyklų. 5-7 klasių mokiniai rašė diktantus, o vyresnių 8-9 klasių mokiniai – rašė rašinius ir straipsnius. Sveikiname visus nugalėtojus. Džiaugiamės mūsų mokinių pergale: Emilija Judžentytė 6 kl., Erikas Kozlovas 7 kl. ir Olivija Stankevičiūtė 8 kl.. Visiems nugalėtojams linkime sėkmės rajoniniame etape.


Edukacinis užsiėmimas su policininkais

Kas yra saugumas ir kaip juo rūpintis? Kaip atrodo kasdienis teisėsaugos darbas? Labai dažnai ugdymo metu iš vaikų išgirstame tokius klausimus. Gegužės 3 diena vaikams buvo labai džiugi, nes darželį aplankė policininkų pareigūnai kartu su policijos bičiuliu Amsiu. Policijos pareigūnai papasakojo bei parodė kaip teisingai elgtis kelyje. Policijos bičiulio Amsio atvykimas vaikams padarė didelį įspūdį, nes paskatino vaikus kartu žaisti ir šokti. Pabaigoje policininkai ugdytiniams aprodė policijos automobilį ir kasdieniame darbe naudojamą įrangą.

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą policijos pareigūnams ir policijos bičiuliui Amsiui.


Tarptautinė matematikos diena

Yra toks posakis „Geriau vėliau negu niekada“. Taigi balandžio 28-29 d. mokykloje turėjome "Tarptautinę matematikos dieną", kuri yra minima kovo 14 dieną. 5-10 klasių mokiniai pažino kitokią matematiką: stebinančią, netradicinę, kupiną netikėtumų. Matematikos mokytojos L. Jastramskienė ir B. Zubricka per savo pamokas parengė mokiniams: viktoriną (7, 10 kl.), "Jūrų mūšį" (9 kl.), varžybas (5 kl.), trupmenų domino, interaktyvias užduotis (laimės ratas su loginiais uždaviniais bei matavimo vienetų sujungimas poromis - 6 ir 8 kl.). Vaikai linksmai praleido laiką, gavo dovanėles su saldumynais.