Istorija

Vaikų mokymas Sudervės apylinkėse pradėtas dar 1911 metais, kai iš Vilniaus m. atvykdavo mokytoja Jadvyga Sventecka, kuri pradėjo mokyti aplinkinius vaikus skaitymo bei rašymo pradmenų. Mokytoja, neturėdama pastovios gyvenamosios vietos, gyveno pas savo mokinius. Po kelių metų Lukoševičių šeima iš Vidautiškių kaimo atidavė dalį savo namo mokyklai įkurti.
30-ais metais mokykla perkelta į Sudervės kaimą, kur ilgą laiką mokytojavo J. Klemaševski, o paskui V. Lebiežinska.
1947 m. septynmetė mokykla buvo įkurta klebonijos patalpose. Direktoriumi tapo Viktoras Matonis. Nuo 1958 m. mokykla įsikūrė buvusiame žinomo filologo ir profesoriaus VU rektoriaus M. Zdziechovskio motinos dvare. Iki šiol Sudervės pagrindinė mokykla yra šiame pastate. Nuo 1957 m. iki 1975 m. mokyklos direktoriumi buvo Vladimir Melnikov, o nuo 1975 m. iki 1986 m. direktoriavo Marija Vitruk. Nuo 1987 m. iki 1998 m.direktoriumi buvo labai veiklus, didelis krašto kultūros ir istorijos puoselėtojas Liudvik Mlynski. Vėliau 22 m. mokyklai sėkmingai vadovo Teresa Mlynska.
 Šios veiklios ir sumanios direktorės dėka 2002-2003 m. buvo išplėstas naujas mokyklos pastatas, o 2004 m. sausio mėn. dalis mūsų mokinių persikraustė į naująjį priestatą. Čia įsikūrė pradinukų klasės, informacinių technologijų kabinetas, sporto salė, valgykla.
2006 m. rugsėjo 1 d. mokyklai buvo suteiktas Mariano Zdziechovskio vardas.
2010 m. rugsėjo 1 d. Rastinėnų pagrindinė mokykla buvo reorganizuota ir tapo mokyklos pagrindinio ugdymo skyriumi.
2012 m. įgijo savo vėliavą su globėjo Mariano Zdziechovskio atvaizdu.
2015 m. rugsėjo mėnesį baigta mokyklos priestato statyba, mažiesiems Sudervės ugdytiniams, kurią finansavo Vilniaus rajono savivaldybė ir draugija „Wspólnota Polska“.
Nuo 2021 m. laikinai eina mokyklos direktoriaus pareigas Renata Starenkienė.

Nuo 2021 m. gruodžio 15 d. vadovauja mokyklai R. Starenkienė.

Vizija

Šiuolaikiška, patraukli, atvira kaitai bendruomenė, siekianti ir gebanti tobulėti.

MISIJA

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla – tai atvira naujovėms, ugdanti kultūringą, tolerantišką, sveiką ir tobulėjantį jauną žmogų, veiklą grindžianti lyderyste ir bendruomenės dalyvavimu, puoselėjanti tradicijas bei palankų mikroklimatą institucija, kokybiškai įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir specialaus ugdymo programas.

FILOSOFIJA

„Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas.“

Elbertas Hubardas

Mokyklos įsivertinimas

Laisvos darbo vietos

Mokykla įdarbins:

  •  logopedą – 1 et. lenkų kalba.
  • fizikos mokytoją.

Prašome savo CV siųsti šiuo adresu: rastine@smz.lt

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 249 0237.