Nuostatai

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos nuostatai (pridedama)

 

[Atnaujinta 2022-09-06]

Planavimo dokumentai

Strateginis planas

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos  2022–2024 metų strateginis planas (pridedama)

Ugdymo planas

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos  2023–2024 mokslo metų ugdymo planas (pridedama)

Metinis veiklos planas

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos  2023–2024 mokslo metų veiklos planas (pridedama)

 

[Atnaujinta 2023-11-02]

Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas bei Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos mažos vertės viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

Vilniaus r. Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinės mokyklos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos viešųjų pirkimų dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) www.cvpp.lt

Viešųjų pirkimų tarnyba https://vpt.lrv.lt/lt

 

[Atnaujinta 2022-04-25]

Ūkio subjektų priežiūra

Mokykla nevykdo ūkio subjektų priežiūros.

 

[Atnaujinta 2022-09-27]

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Mokykla tarnybinių lengvųjų automobilių neturi.

 

[Atnaujinta 2022-09-27]

Lėšos veiklai viešinti

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS).

https://www.virsis.lt/

Mokykla lėšų savo veiklai viešinti nenaudojo.

 

[Atnaujinta 2023-02-18]

Dažniausiai užduodami klausimai

Jeigu turite  klausimų, pageidavimų, pasiūlymų ar pastabų, susisiekite su mumis

 

[Atnaujinta 2022-09-23]

Konsultavimasis su visuomene

Šiuo metu mokykloje vykstančių viešųjų konsultacijų nėra.

 

[Atnaujinta 2022-09-26]