Tradycja

Wielkie wiosenne sprzątanie mogiły patrona szkoły Mariana Zdziechowskiego i jego żony Marii.


Kreatywne warsztaty

W naszym świecie problemy ekologiczne stają się coraz bardziej zróżnicowane i ważne. W szkole kształcimy osobowość, która jest w stanie zrozumieć aktualną sytuację ekologiczną i to, jak zmienia się relacja między człowiekiem a przyrodą.

Społeczność szkolna organizuje różne działania w ramach projektu edukacji ekologicznej STEAM. Przez cały tydzień odbywały się warsztaty kreatywne. Rozwijał się potencjał twórczy uczniów. Panował kreatywny nastrój pracy. Uczniowie dyskutowali w grupach na temat ochrony środowiska, kultury konsumpcyjnej, a po wybraniu problemu ekologicznego przedstawiali go na plakacie. Dzieci przeżywały piękne emocje współpracując i tworząc, rysując, malując. A jednocześnie przyczyniamy się do ochrony środowiska, przecież umiarkowanej konsumpcji, ekologicznego stylu życia wciąż się uczymy, stawiamy pierwsze kroki.

Zwieńczeniem działań tygodnia była wystawa kolorowych plakatów.


Otwarta integrowana lekcja chemii i geografii w klasie 9-10 „Wpływ kopalin użytecznych na środowisko”

W ramach realizacji krótkoterminowego STEAM projektu „Zielony kierunek – nie ma planety B” w klasie 9 odbyła się lekcja integrowana chemii i geografii ,,Wpływ kopalin użytecznych na środowisko''. Podczas lekcji uczniowie rozpoznawali i klasyfikowali produkty ropy naftowej oraz przedstawiali prezentacje o podstawowych zasobach naturalnych i ich rozpowszechnieniu. Podczas lekcji korzystaliśmy z różnych nowoczesnych programów interaktywnych jak Genially oraz Wordwall. Celem tego zajęcia było zwiększenie świadomości uczni, że tylko zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych może utrzymać zdrowe środowisko.


Projekt "Szkoła promująca zdrowie"

W tym roku szkoły, które biorą udział w projekcie „Szkoły promujące zdrowie“ obchodzą 30-lecie. Dlatego 25 kwietnia społeczność naszej szkoły wzięła udział w zdalnych ćwiczeniach organizowanych przez Urząd Zdrowia Publicznego.


Zajęcie projektowe ,,Wszystko co wiemy, wam opowiemy: zanieczyszczenie środowiska i segregacja śmieć“, z cyklu zajęć „Starszy przyjaciel młodszemu”

W ramach realizacji krótkoterminowego projektu „Zielony kierunek – nie ma planety B” odbyło się nietradycyjne zajęcie z cyklu „Starszy przyjaciel młodszemu”. Uczniowie klasy 9 przygotowali materiał i przeprowadzili zajęcia dla uczniów klasy 4 na temat „Zanieczyszczenie środowiska i możliwości segregacji odpadów”. Podczas zajęcia starsi uczniowie przedstawili materiał multimedialny na temat zanieczyszczenia środowiska. Uczniowie 4 klasy dowiedzieli się, co powoduje zanieczyszczenie, jaki jest jego wpływ na środowisko i jak uratować planetę przed zanieczyszczeniem. Nie zabrakło ciekawych zajęć. Uczniowie wykonali badania, podczas których zapoznali się z możliwościami filtracji wody, konstruowali biofiltr, uczyli się prawidłowo segregować odpady. Na zakończenie zajęć za pomocą narzędzia Wordwall sprawdzili, jak dobrze opanowali przedstawiony przez starszych uczniów materiał.


Otwarta lekcja języka angielskiego w klasie 9 „Climate Change – Discussing Causes and Effects of Global Warming“

26 kwietnia w ramach krótkoterminowego projektu „Zielony kierunek – nie ma planety B“ w klasie 9 odbyła się otwarta lekcja języka angielskiego „Climate Change – Discussing Causes and Effects of Global Warming”, podczas której omawialiśmy zmianę klimatu, przyczyny i skutki tego zjawiska. Korzystając z różnych nowoczesnych technologii szukaliśmy, analizowaliśmy informację, dyskutowaliśmy, dzieliliśmy się spostrzeżeniami na ten temat. Celem było rozwijanie krytycznego myślenia u uczniów oraz świadomości, że zmiana klimatu stanowi poważne zagrożenie, a jej skutki dotyczą wielu różnych dziedzin naszego życia.


Lekcje integrowane

26 kwietnia uczniowie klasy I- II mieli dwie integrowane lekcje z plastyki oraz poznanie świata. Tematem lekcji była „Moja Ziemia- moim domem”. W czasie których uczniowie otrzymali najważniejsze informacje dotyczące dbania o naszą planetę, zostali zachęceni do promowania działań proekologicznych oraz zmiany trybu życia na bardziej przyjazny naszej planecie. Podczas lekcji uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne, układali hasła i rymowanki o Ziemi również wykonali prace plastyczne. Były to bardzo ciekawe zajęcia, które w dużej mierze uświadomiły, jak ważne jest dbanie o naszą planetę-Ziemię.


Przegląd zespołów „Meno festivalis”

24 kwietnia w Gimnazjum im. Józefa Obrembskiego w Mejszagole odbył się przegląd zespołów dziecięcych rejonu wileńskiego „Meno festivalis”, w którym brał udział chór naszej szkoły „Suderwianka”.


Praca naszych uczniów została doceniona pamiątkowym upominkiem

Uczniowie 9 klasy Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego wzięli udział w konkursie „Jestem obywatelem” organizowanym przez Kancelarię Sejmu Republiki Litewskiej we współpracy z Wojskiem Litewskim i zajęli II miejsce.  Na konkurs uczniowie stworzyli wirtualną gazetkę, w której pisali o ludziach z przeszłości i teraźniejszości, od których uczą się miłości do ojczyzny, odpowiedzialności, obywatelstwa, o szkole, w której uczą się być obrońcami ojczyzny, o postawach obywatelskich życia swojej szkoły. Uczniowie dziękują organizatorom za cenny i wymowny prezent – ​​imienne szachy, opatrzone podpisem przewodniczącej Sejmu Viktoriji Čmilytė, słynnej szachistki. Taki prezent na pewno zainspiruje naszych uczniów, którzy mają nie tylko twórcze myślenie, ale i dobre osiągnięcia w intelektualnej grze w szachy, do jeszcze lepszych zwycięstw.