Atvira integruota chemijos ir geografijos pamoka 9 ir 10 klasėje „Naudingųjų iškasenų poveikis aplinkai“

Įgyvendinant trumpalaikį STEAM projektą „Žalioji kryptis – nėra planetos B“ 9 klasėje vyko integruota geografijos ir chemijos pamoka „Naudingųjų iškasenų įtaka aplinkai“. Pamokos metu mokiniai mokėsi atpažinti naftos produktus bei juos klasifikuoti, pristatė savo pranešimus apie iškastinius išteklius ir jų pasiskirstymą pasaulyje. Pamokos metu mokiniai naudojo įvairias interaktyvias programas, tokias kaip Genially ir Wordwall. Siekta, kad mokiniai suvoktų, kad tik tvarus gamtos išteklių naudojimas gali išlaikyti „žalią” aplinką.

Naujienos2023.04.27