Projektinė veikla

Sveikatos prevencija

Mokykla dalyvauja sveikatos stiprinimo programoje  Mokykla visų namai

Mokykla nuo 2015 metų pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla

Sveika mokykla 

Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de4309b0839211e993ffd4361ddf8976

Daugiau informacijos apie projektą:

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras http://www.smlpc.lt

 

[Atnaujinta 2022-09-19]

Kultūros pasas

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Daugiau apie kultūros pasą:

https://kulturospasas.emokykla.lt/apie-projekta

[Atnaujinta 2023-02-17]

Pasiekimai