Projektinė veikla

  1. Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
  2. „Kokybės krepšelis”

3.  Erasmus+KA2 projekte  „STEAM ugdymo tobulinimas“ („Development of STEAM education“)

Daugiau informacijos apie projektą: https://erasmus-plius.lt

4.  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

          

 

5. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

              

Krótki opis projektu

6. PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

     

7. Projektas ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

8. Projektas ,,Fundacja Polonii Świata“

Plačiau apie projektą

   

9. VILNIAUS RAJONO PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ VIRTUALUS PROJEKTAS-PARODA ,,EKO ŽAISLAS“

NUOSTATAI

10. Projektas ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS

[Atnaujinta 2024-04-04]

Patyčių ir smurto prevencija

Smurto prieš vaikus prevencijos programa „Esame saugūs“

Smurto prevencijos programa „Esame saugūs“ parengta ir diegiama, įgyvendinant projektą „Įgalinti vaikai ir šeimos: smurto prevencijos ir intervencijos paslaugų modelis“, kurį remia Aktyvių piliečių fondas. Koordinatorius: Paramos vaikams centras.

Programos „Esame saugūs“ tikslas – mokyti vaikus tinkamai reaguoti pavojingose ir gąsdinančiose situacijose.

Programos „Esame saugūs“ struktūra:

Pradinių klasių mokiniams ir paaugliams

5 užsiėmimai po 1 akad. val.

Temos:

Susipažinimas su vaiko teisėmis

Jausmai

Smurto atpažinimas

Saugumas internete

Pagalbos galimybės

 

Ikimokyklinio amžiaus ir raidos sutrikimų turintiems vaikams

6 užsiėmimai po 30 min

Temos:

  • Vaiko teisės
  • Jausmai
  • Mano kūnas
  • Smurtas
  • Ekranų ir bendravimo taisyklės
  • Pagalbos galimybės

 

Užsiėmimus veda: mokyklos psichologė Dalia Žičkienė ir vyr. socialinė pedagogė Agata Jačnik.

 

Olweus patyčių ir smurto programa

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas

Drausminimo kopėtėlės

Rekomendacijos tėvams apie patyčias

 

[Atnaujinta 2023-10-31]

Sveikatos prevencija

Mokykla dalyvauja sveikatos stiprinimo programoje  Mokykla visų namai

Mokykla nuo 2015 metų pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla

Sveika mokykla 

Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/de4309b0839211e993ffd4361ddf8976

Daugiau informacijos apie projektą:

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras http://www.smlpc.lt

 

[Atnaujinta 2022-09-19]

Kultūros pasas

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Daugiau apie kultūros pasą:

https://kulturospasas.emokykla.lt/apie-projekta

[Atnaujinta 2023-02-17]

Pasiekimai