Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Neformalusis švietimas

I-IV kl. būreliai

 • Choras ,,Sudervianka“
 • Šokiai ,,Fasolinki“
 • Teatras „Kūrybingas pasaulis“
 • Dailės būrelis „Mažasis menininkas“
 • Sporto būrelis „Jaunasis sportininkas“
 • IKT būrelis „Robonautai“
 • IKT būrelis ,,Smalsieji bitukai“ – skyriuje

V-VIII kl. būreliai

 • Choras,,Sudervianka“
 • Kraštotyros būrelis ,,Bočiai“
 • Raiškiojo skaitymo būrelis „Gimtasis žodis“
 • Sporto būrelis ,,Kvadratas“
 • Dailės būrelis „Vaivorykštė“
 • Anglų kalbos būrelis „Start Academy“
 • Anglų kalbos būrelis „Smart English“

IX-X kl. būreliai

 • Choras ,,Sudervianka“
 • „Gabių vaikų ugdymo modulis – lietuvių kalba“
 • Sporto būrelis  „Tinklinis“
 • Būrelis „Pažink Lenkijos istoriją“

NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI SKIRTŲ VALANDŲ PANAUDOJIMO LENTELĖ

Socialinė - pilietinė veikla

5-10 klasių mokiniams privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne. Organizuojant šio pobūdžio veiklas, numatant galimybę mokiniui atlikti jas savarankiškai arba grupelėmis ir glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.

Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinės mokyklos siūlomų socialinės veiklos krypčių sąrašas