Nuo 1911

Mokykla, dirbanti efektyviais mokymo metodais

Atvira naujovėms, draugiška mokiniui, patraukli, inovatyvi Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla lenkų mokomąja kalba. Čia įgyjama žinių ne tik pamokų metu, bet ir už mokyklos ribų. Žinias ir patirtį mokykloje perteikia kvalifikuoti, jauni, ambicingi, kūrybingi ir drąsūs mokytojai. Kartu dalyvaujame įvairiuose konkursuose, olimpiadose, sporto varžybose ir pasiekiame pergalių!

vilniaus rajono savivaldybė

SUDERVĖS MARIANO ZDZIECHOVSKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Mokyklos istorija

besikeičianti, atvira naujovėms. atsižvelgiant į kiekvieną

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla – šiuolaikiška, atvira kaitai ir naujovėms švietimo įstaiga, sudaranti palankias sąlygas nuolat mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, siekianti ugdyti dorą pilietį, gerbiantį savo tautos ir šalies tradicijas, sugebantį integruotis į šiuolaikinį, greitai besikeičiantį gyvenimą.