Kūrybinės dirbtuvės

Mūsų pasaulyje ekologinės problemos darosi vis įvairesnės ir svarbesnės. Mokykloje laviname žmogų, gebantį suvokti dabartinę ekologinę situaciją, ir kaip keičiasi žmogaus santykis su gamta.

Mokyklos bendruomenė, vykdydama STEAM aplinkosauginio švietimo projektą, organizuoja įvairias veiklas. Visą savaitę vyko kūrybinės dirbtuvės. Skleidėsi mokinių kūrybinis potencialas. Vyravo kūrybinė darbinė nuotaika. Mokiniai diskutavo grupėse apie aplinkos apsauga, vartojimo kultūrą, o po to pasirinkę ekologinę problemą pavaizdavo plakate. Vaikai patyrė puikių emocijų bendradarbiaudami ir kurdami , piešdami, tapydami. O tuo pačiu prisidedami prie aplinkos saugojimo, juk saikingo vartojimo, aplinkai draugiško gyvenimo būdo dar mokomasi, žengiami pirmieji žingsniai.

Savaitės veiklą vainikavo spalvingų plakatų paroda.

Naujienos2023.04.29