Mokyklos globėjo dienos šventė

Balandžio 28-tą dieną mūsų mokykloje jau antrus metus iš eilės vyko Mokyklos Globėjo dienos šventė. "Mūsų pagarba kultūrai kyla iš pagarbos pastangoms, kurių imasi kiekviena bendruomenė" šie žodžiai tapo šios ypatingos dienos kredo. Trys raktiniai žodžiai "Pagarba, kultūra, bendruomeniškumas" yra svarbiausios mūsų mokyklos vertybės. Šią gražią šventę tradiciškai pradėjome šventomis Mišiomis, kurias laikė kunigas Kęstutis Masevičius, meldemės už visą mokyklos bendruomenę. Po mišių vyko krepšinio turnyras pereinamajai mokyklos globėjo taurei laimėti, kuriame dalyvavo 4 komandos. Garbės svečiais tapo Lietuvos Respublikos Seimo narė Rita Tamašunienė, finansavusi apdovanojimus nugalėtojams, bei tikra renginio sensacija krepšininkai broliai Dariušas ir Kšištofas Lavrinovičiai. Atvyko ir buvusi ilgametė mokyklos direktorė Teresa Mlynska. Po varžybų turėjome progą pasivaišinti tikra Jaroslavo Kovalevskio virta medžiotojų sriuba, pavėsinėje smagiai kepėme grill-dešreles, o vaikams ypatingai patiko ragauti cukraus vatos dėbesėlius.

Mokyklos globėjo dienos šventė pavyko kuo puikiausiai, nepritrūko nei puikios nuotaikos, nei puikaus oro. Mokyklos administracija nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems prie šios šventės organizavimo: mokytojams, mokiniams, tėveliams, rėmėjams ir visiems neabejingiems mūsų mokyklos gerbėjams.


Netradicinė pamoka „Matematika žaliai“

Paskutinę mėnesio savaitę, dalyvaujant projekte ,,Žalioji kryptis – nėra planetos B”, 8 klasėje vyko netradicinė pamoka „Matematika žaliai“. Mokiniai sužinojo apie aplinkosaugos ženklus, jų ieškojo ant pakuočių ir dėžučių. Savo žinias apie ekologiją pasitikrino atsakydami į klausimus. Sutarėme, kad saugodami gamtą pratęsiame savo gyvenimą.


Pamoka „Žmogiškųjų santykių ekologija“

Mokyklos balandžio mėnesio veiklos paskutinė savaitė buvo skirta ekologijai. 9 -10 klasės dalyvavo atviroje jungtinėje pamokoje neįprasta tema „Žmogiškųjų santykių ekologija“. Tam tiko Žemaitės apsakymas „Marti“, o peržiūrėtas spektaklis dar labiau įtikino, kad neetiški santykiai žaloja ir net sugriauna kitų žmonių gyvenimą. Mokiniai mąstymo procese naudojo 6 skrybėlių metodą, rašė išvadas, kaip padėti Katrei ir kūrė 10 teiginių darnių santykių dekalogą.


Tradicija

Kasmet prieš M. Zdziechovskio gimtadienį mokyklos bendruomenė tvarko jo kapą Antakalnyje.


Kūrybinės dirbtuvės

Mūsų pasaulyje ekologinės problemos darosi vis įvairesnės ir svarbesnės. Mokykloje laviname žmogų, gebantį suvokti dabartinę ekologinę situaciją, ir kaip keičiasi žmogaus santykis su gamta.

Mokyklos bendruomenė, vykdydama STEAM aplinkosauginio švietimo projektą, organizuoja įvairias veiklas. Visą savaitę vyko kūrybinės dirbtuvės. Skleidėsi mokinių kūrybinis potencialas. Vyravo kūrybinė darbinė nuotaika. Mokiniai diskutavo grupėse apie aplinkos apsauga, vartojimo kultūrą, o po to pasirinkę ekologinę problemą pavaizdavo plakate. Vaikai patyrė puikių emocijų bendradarbiaudami ir kurdami , piešdami, tapydami. O tuo pačiu prisidedami prie aplinkos saugojimo, juk saikingo vartojimo, aplinkai draugiško gyvenimo būdo dar mokomasi, žengiami pirmieji žingsniai.

Savaitės veiklą vainikavo spalvingų plakatų paroda.


Atvira integruota chemijos ir geografijos pamoka 9 ir 10 klasėje „Naudingųjų iškasenų poveikis aplinkai“

Įgyvendinant trumpalaikį STEAM projektą „Žalioji kryptis – nėra planetos B“ 9 klasėje vyko integruota geografijos ir chemijos pamoka „Naudingųjų iškasenų įtaka aplinkai“. Pamokos metu mokiniai mokėsi atpažinti naftos produktus bei juos klasifikuoti, pristatė savo pranešimus apie iškastinius išteklius ir jų pasiskirstymą pasaulyje. Pamokos metu mokiniai naudojo įvairias interaktyvias programas, tokias kaip Genially ir Wordwall. Siekta, kad mokiniai suvoktų, kad tik tvarus gamtos išteklių naudojimas gali išlaikyti „žalią” aplinką.


"Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023"

Mūsų mokykla yra pripažinta „Sveikatą stiprinančia mokykla“ ir vykdo projektą „Mokykla visų namai“. Balandžio 25 mokyklos bendruomenė dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose nuotolinėse mankštose siekiant aktyviai paminėti Sveikatą stiprinančių mokyklų 30-metį.


,,Vyresnis draugas jaunesniajam“ ,,Viską, ką žinome, jums papasakosime. Aplinkos tarša ir atliekų rūšiavimo galimybės“

Įgyvendinant trumpalaikį projektą „Žalioji kryptis – nėra planetos B” balandžio 26 d., vyko netradicinis užsiėmimas iš ciklo  ,,Vyresnis draugas jaunesniajam“. 9 klasės mokiniai paruošė medžiagą ir vedė užsiėmimą 4 klasės mokiniams, kurio tema buvo  „Aplinkos tarša ir atliekų rūšiavimo galimybės“. Užsiėmimo metu vyresnės klasės mokiniai parodė multimedinį pristatymą apie aplinkos taršą. Jaunesnieji mūsų mokiniai sužinojo, kas sukelia taršą, koks jos poveikis aplinkai, ir kaip gelbėti planetą nuo taršos.  Įdomios veiklos nepritrūko, mokiniai atliko bandymus, kurių metu sužinojo apie vandens filtravimo galimybes, konstravo bio filtrą, mokėsi teisingai rūšiuoti atliekas, Wordwall įrankio pagalba pasitikrino kaip įsisavino pateiktą medžiagą.


Atvira anglų kalbos pamoka 9 klasėje „Climate Change – Discussing Causes and Effects of Global Warming“

Balandžio 26 dieną, įgyvendinant trumpalaikį projektą „Žalioji kryptis – nėra planetos B”, vyko atvira anglų kalbos pamoka 9 klasėje „Climate Change – Discussing Causes and Effects of Global Warming“ kurios metu diskutavome apie klimato kaitą, jo priežastis bei pasekmes. Naudodami įvairias šiuolaikines technologijas analizavome informaciją, diskutavome, dalinomės įžvalgomis ir darėme išvadas. Mokiniai įsisąmonino, kad klimato kaita yra labai rimta grėsmė, o jos padariniai veikia daugybę įvairių mūsų gyvenimo sričių.