Dzień Patrona szkoły

28 kwietnia już kolejny raz w Suderwskiej Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego odbył się Dzień Patrona.

„Nasz szacunek dla kultury jest zakorzeniony w szacunku dla próby jaką podejmuje każda wspólnota” M. Zdziechowski, to motto stanowiło nić przewodnią całej naszej uroczystości.

Trzy kluczowe słowa ,,Szacunek, Kultura, Wspólnota” to najważniejsze wartości naszej szkoły.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy mszą świętą w intencji społeczności szkoły, którą celebrował ksiądz Kęstutis Masevičius.  Następnie odbył się turniej koszykówki o przejściowy Puchar Patrona Szkoły, w którym wzięły udział 4 drużyny.

Gośćmi honorowymi byli Dariusz i Krzysztof Ławrynowicze oraz posłanka na Sejm RL Rita Tamašunienė, która ufundowała medale i puchary dla zwycięzców. Przybyła na święto również wieloletnia dyrektor szkoły Pani Teresa Młyńska.

Po zawodach mieliśmy wspólne ognisko i kiełbaski, wyśmienitą zupę myśliwską, którą ugotował Jarosław Kowalewski oraz watę cukrową ufundowaną przez Renatasa Kasparasa.

Dopisał nam świetny humor i pogoda. Kolejne tradycyjne święto patrona szkoły było wspaniałe.

Dziękujemy rodzicom, sympatykom, abiturientom szkoły za obecność, udział i zaangażowanie na imprezie.

 

Dyrektor szkoły

Renata Starenkienė


Nietradycyjna lekcja ,,Matematyka na zielono“

W ostatnim tygodniu miesiąca w ramach szkolnego projektu ,,Zielony kierunek – nie ma planety B“ w klasie 8 odbyła się nietradycyjna lekcja ,,Matematyka na zielono“. Uczniowie poznali znaki ekologiczne. Szukali ich na opakowaniach i pojemnikach. Odpowiadając na pytania, sprawdzili swoją wiedzę na temat ekologii. Zgodnie doszliśmy do wniosku, że chroniąc przyrodę, przedłużamy swoje życie.


Lekcja „Ekologia relacji międzyludzkich”

Ostatni tydzień kwietniowych lekcji w szkole był poświęcony ekologii. Klasy 9-10 uczestniczyły we wspólnej otwartej lekcji języka litewskiego na nietypowy temat „Ekologia relacji międzyludzkich”. Žemaitės opowiadanie „Marti” jak najbardziej pasowało do tego, a obejrzana sztuka teatralna jeszcze bardziej przekonała, że ​​nieetyczne związki szkodzą, a nawet niszczą życie innych ludzi. Uczniowie wykorzystali w procesie myślenia metodę 6 kapeluszy, napisali wnioski, jak pomóc Katre i stworzyli Dekalog harmonijnych relacji.


Tradycja

Wielkie wiosenne sprzątanie mogiły patrona szkoły Mariana Zdziechowskiego i jego żony Marii.


Kreatywne warsztaty

W naszym świecie problemy ekologiczne stają się coraz bardziej zróżnicowane i ważne. W szkole kształcimy osobowość, która jest w stanie zrozumieć aktualną sytuację ekologiczną i to, jak zmienia się relacja między człowiekiem a przyrodą.

Społeczność szkolna organizuje różne działania w ramach projektu edukacji ekologicznej STEAM. Przez cały tydzień odbywały się warsztaty kreatywne. Rozwijał się potencjał twórczy uczniów. Panował kreatywny nastrój pracy. Uczniowie dyskutowali w grupach na temat ochrony środowiska, kultury konsumpcyjnej, a po wybraniu problemu ekologicznego przedstawiali go na plakacie. Dzieci przeżywały piękne emocje współpracując i tworząc, rysując, malując. A jednocześnie przyczyniamy się do ochrony środowiska, przecież umiarkowanej konsumpcji, ekologicznego stylu życia wciąż się uczymy, stawiamy pierwsze kroki.

Zwieńczeniem działań tygodnia była wystawa kolorowych plakatów.


Otwarta integrowana lekcja chemii i geografii w klasie 9-10 „Wpływ kopalin użytecznych na środowisko”

W ramach realizacji krótkoterminowego STEAM projektu „Zielony kierunek – nie ma planety B” w klasie 9 odbyła się lekcja integrowana chemii i geografii ,,Wpływ kopalin użytecznych na środowisko''. Podczas lekcji uczniowie rozpoznawali i klasyfikowali produkty ropy naftowej oraz przedstawiali prezentacje o podstawowych zasobach naturalnych i ich rozpowszechnieniu. Podczas lekcji korzystaliśmy z różnych nowoczesnych programów interaktywnych jak Genially oraz Wordwall. Celem tego zajęcia było zwiększenie świadomości uczni, że tylko zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych może utrzymać zdrowe środowisko.


Projekt "Szkoła promująca zdrowie"

W tym roku szkoły, które biorą udział w projekcie „Szkoły promujące zdrowie“ obchodzą 30-lecie. Dlatego 25 kwietnia społeczność naszej szkoły wzięła udział w zdalnych ćwiczeniach organizowanych przez Urząd Zdrowia Publicznego.


Zajęcie projektowe ,,Wszystko co wiemy, wam opowiemy: zanieczyszczenie środowiska i segregacja śmieć“, z cyklu zajęć „Starszy przyjaciel młodszemu”

W ramach realizacji krótkoterminowego projektu „Zielony kierunek – nie ma planety B” odbyło się nietradycyjne zajęcie z cyklu „Starszy przyjaciel młodszemu”. Uczniowie klasy 9 przygotowali materiał i przeprowadzili zajęcia dla uczniów klasy 4 na temat „Zanieczyszczenie środowiska i możliwości segregacji odpadów”. Podczas zajęcia starsi uczniowie przedstawili materiał multimedialny na temat zanieczyszczenia środowiska. Uczniowie 4 klasy dowiedzieli się, co powoduje zanieczyszczenie, jaki jest jego wpływ na środowisko i jak uratować planetę przed zanieczyszczeniem. Nie zabrakło ciekawych zajęć. Uczniowie wykonali badania, podczas których zapoznali się z możliwościami filtracji wody, konstruowali biofiltr, uczyli się prawidłowo segregować odpady. Na zakończenie zajęć za pomocą narzędzia Wordwall sprawdzili, jak dobrze opanowali przedstawiony przez starszych uczniów materiał.


Otwarta lekcja języka angielskiego w klasie 9 „Climate Change – Discussing Causes and Effects of Global Warming“

26 kwietnia w ramach krótkoterminowego projektu „Zielony kierunek – nie ma planety B“ w klasie 9 odbyła się otwarta lekcja języka angielskiego „Climate Change – Discussing Causes and Effects of Global Warming”, podczas której omawialiśmy zmianę klimatu, przyczyny i skutki tego zjawiska. Korzystając z różnych nowoczesnych technologii szukaliśmy, analizowaliśmy informację, dyskutowaliśmy, dzieliliśmy się spostrzeżeniami na ten temat. Celem było rozwijanie krytycznego myślenia u uczniów oraz świadomości, że zmiana klimatu stanowi poważne zagrożenie, a jej skutki dotyczą wielu różnych dziedzin naszego życia.