Od 1911

Szkoła, pracująca efektywnymi metodami nauczania

Szkoła z wyobraźnią! Otwarta, przyjazna dla ucznia, nowoczesna, szkoła polska imienia Mariana Zdziechowskiego w Suderwie, gdzie wiedzę zdobywamy nie tylko na lekcjach! Mądrość życiową przekazują nam młodzi, ambitni, odważni i należycie wykształceni nauczyciele. Wspólnie uczestniczymy w wielu olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych i zwyciężamy!

vilniaus rajono savivaldybė

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIANA ZDZIECHOWSKIEGO W REJONIE WILEŃSKIM  

Historia szkoły

OTWARTA NA INNOWACJE, ZMIENIAJĄCA SIĘ. SZKOŁA DLA WSZYSTKICH

Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego w rejonie wileńskim – to nowoczesna placówka edukacyjna otwarta na zmiany i innowacje, zapewniająca odpowiednie warunki do kształcenia w ramach programów wychowania przedszkolnego, początkowego i podstawowego. Mająca na celu rozwój cnotliwego obywatela, który szanuje tradycje swojego narodu i kraju, potrafi zintegrować się z nowoczesnym, szybko zmieniającym się życiem.