Edukacja wczesnoszkolna (1-4 kl.)

Nauczanie podstawowe (5-10 kl.)

Ksztacenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacja już wkrótce …

Nauczanie dzieci uzdolnionych

Informacja już wkrótce …

Nauczanie nieformalne

Kółka dla 1-4 kl.

 • Chór ,,Suderwianka“
 • Kółko taneczne ,,Fasolinki“
 • Teatr „Twórczy świat“
 • Kółko plastyczne „Mały artysta“
 • Kółko sportowe „Młody sportowiec“
 • IKT kółko „Robonautai“
 • IKT kółko ,,Ciekawe pszczoły“ – w dziale

 

Kółka dla 5-8 kl.

 • Chór ,,Suderwianka“
 • Kółko etnograficzne ,,Przodkowie“
 • Kółko wyrazistego czytania „Słowo ojczyste“
 • Kółko sportowe ,,Kwadrat“
 • Kółko plastyczne „Tęcza“
 • Kółko języka angielskiego „Start Academy“
 • Kółko języka angielskiego „Smart English“

 

Kółka dla 9-10 kl.

 • Chór ,,Suderwianka“
 • Kółko „Nauczanie zdolnych dzieci – moduł języka litewskiego“
 • Kółko sportowe „Siatkówka“
 • Kółko historyczne „Poznaj historię Polski“

NEFORMALIAJAM VAIKŲ ŠVIETIMUI SKIRTŲ VALANDŲ PANAUDOJIMO LENTELĖ

Działalność społeczno-obywatelska

Uczniowie klas 5-10 zobowiązani są do udziału w działaniach społeczno-obywatelskich w wymiarze co najmniej 10 godzin (lekcji) w roku szkolnym.  Udział w działaniach jest notowany w dzienniku. Organizując pracę uczniom, ma być przewidziana możliwość realizacji działalności samodzielnie lub w grupach oraz w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami, władzami lokalnymi itp.

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Lista proponowanych kierunków działań społecznych w Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie

[Atnaujinta 2022-09-29]

Zajęcia pozalekcyjne

Informacja już wkrótce …