Projekt English GOES for STEAM

Uczniowie klasy 9 kontynuują klasowy projekt English GOES for STEAM. Na lekcji języka angielskiego uczniowie zaprezentowali własne filmy o najbardziej aktualnych problemach ekologicznych i środowiskowych, zagrożonych wyginięciem gatunkach zwierząt oraz możliwościach ich ochrony. W przygotowanych prezentacjach uczniowie szczegółowo analizowali przyczyny, skutki i możliwe sposoby rozwiązania tych problemów. Na podstawie przedstawionego materiału dyskutowali i wyciągali wniosek na temat tego, jakie negatywne konsekwencje czekają nas w przyszłości jeżeli nie zareagujemy na te problemy. Cieszymy się, że poprzez takie lekcje i zajęcia możemy przyczynić się do podnoszenia świadomości uczniów i promowania ich kreatywności.


Konkurs recytatorski „Poezijos verpetuose”

„Poezja jest wtedy, gdy emocje znajdują swoje myśli, a myśli znajdują swoje słowa”

Robert Frost

22 lutego wychowankowie grup przedszkolnych Adam Bobrowicz i Ariana Faustyna Michalkiewicz wzięły udział w rejonowym konkursie recytatorskim „Wiry poezji”. Konkurs był zorganizowany w przedszkolu w Niemenczynie. Celem konkursu było rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania, poczucie piękna słowa artystycznego, stwarzać warunki do rozprzestrzeniania się twórczości i odczuwania przyjemności płynącej z bogatej lektury. Dzieci wykonały wiersze pod tytułem „Moja kochana rodzinka”, „Kotek”. Za udział w konkursie Ariana otrzymała dyplom, zajęła III miejsce, Adam otrzymał wyróżnienie. Konkurs dostarczył dzieciom wielu wrażeń i przeżyć a przede wszystkim dobrej zabawy i atrakcyjnych nagród.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz serdecznie dziękujemy Rodzicom za współpracę.

 


Zapusty w przedszkolu

Zimowy czas cieszy dzieci swoim pięknem. Każdy z nas lubi zimą zjeżdżać z górki, lepić bałwanka oraz eksperymentować ze śniegiem. Ale nadchodzi czas, kiedy musimy się pożegnać z zimą, a powitać porę roku – wiosnę. Dziś w przedszkolu hucznie odbyły się Zapusty. Wiosna wraz z Zimą przekonywały dzieci, która jest najpiękniejsza, najsilniejsza, najpotrzebniejsza, itd. Za pomocą zabaw ruchowych, dydaktycznych, pogadanek oraz tańców, dzieci uświadomiły sobie, że każda pora roku jest czymś niezwykła i tym się na co dzień trzeba cieszyć. Na zakończenie, Zima wraz z Wiosną, częstowały dzieci, Szanowną P. Dyrektor oraz wychowawczyń wypiekami, czyli blinami.


Noc filmów walentynkowych

Szkoła to nie tylko miejsce gdzie zdobywamy wiedzę, ale i ciekawie i wesoło spędzamy czas wraz z przyjacielami i nauczycielami. Z inicjatywy Rady uczniowskiej została zorganizowana „Noc filmów walentynkowych“. Uczniowie klas 5-10 doskonale się bawili. Nie zabrakło tańców, gier i zabaw. Każdy mógł znaleźć jakąś atrakcję dla siebie.  Noc filmowa to nie tylko mile spędzony czas w murach szkoły, ale nauka współpracy, odpowiedzialności i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.


16 lutego w przedszkolu

https://www.youtube.com/watch?v=rasDr2kJ68M


Litwo! Ojczyzno moja!

10 lutego uczniowie 1 i 2 klasy brali udział w wieloprzedmiotowym zajęciu zintegrowanym „Litwo! Ojczyzno moja!” z zastosowaniem metodyki STEAM. Uczniowie obejrzeli prezentację o Litwie, przypomnieli, czym jest ojczyzna, jakie są symbole narodowe, takie jak flaga, godło, hymn. Rozwiązali krzyżówki oraz ćwiczenia interaktywne. Wirtualnie zwiedzili najpiękniejsze zakątki Litwy. Wykonali prace plastyczne w kolorach flagi. Zatańczyli przy muzyce ludowej. Zajęcie przyszykowały panie: Bożena Kaspariene oraz Renata Romejko.


„Tajemnice kropelki wody” – eksperymenty, zabawy w przedszkolu

„Odkrywać, to znaczy wiedzieć to, co wszyscy widzą i myśleć tak, jak nikt dotąd nie myślał”.

Przedszkolaki są bardzo ciekawe i chcą się dowiedzieć, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, jaka jest tego przyczyna. Z wielkim zainteresowaniem przeprowadzają obserwacje, zadają pytania, rozmawiają o zmianach jakie zaszły. Uczą się myślenia, próbują zrozumieć świat, poznają nowe dotychczas nieznane zjawiska, są kreatywne, dzięki czemu poszerzają swoją wiedzę, rozwijają wyobraźnię, koncentrację uwagi, wytrwałość, mogą pokonywać przeszkody i próbować różnych możliwości. Z wykonywanych doświadczeń dzieci czerpią wiele radości, jest to wspaniała zabawa dla nich, więc by poszerzyć swoją wiedzę w dniach 6 – 10 luty w grupach ,,Misiaczki”, „Motyle“, ,,Pszczółki“  pod kierownictwem wychowawczyń, a także z pomocą rodziców, został zrealizowany projekt edukacyjny ,,Tajemnice kropelki wody“.

Podczas zajęć dzieci oglądały filmiki edukacyjne o powstaniu deszczu, badały właściwości wody za pomocą zmysłów – wzroku, smaku, węchu, rozwiązywały zagadki o zjawiskach tajemniczych z wodą, a także dowiedziały się jaką przygodę miała kropelka oraz zrozumiały znaczenie wody w środowisku oraz potrzebę jej oszczędzania. Z radością brały udział w eksperymentach oraz różnych muzyczno – ruchowych zabawach.

Uważamy, że zabawy badawcze uatrakcyjniają proces dydaktyczno – wychowawczy, pobudzają dzieci do twórczego działania i myślenia oraz przybliżają bogactwo zjawisk zachodzących obok nas w życiu codziennym. Dziecko szuka odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak się dzieje?

Nauczyciel metodyk nauczania przedszkolnego Czesława Kardis

Nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego Lilija Kratkowska, Nijola Skarulskaja


Integrowana lekcja historii i matematyki

9 lutego w szkole się odbyła integrowana lekcja historii i matematyki „M. K. Cziurlionis- wybitny twórca litewski” Uczniowie klas 5 i 6 szukali ciekawych faktów biograficznych, analizowali mapę, mierzyli i obliczali odległości na mapie Litwy. Szukali też w obrazach twórcy figur geometrycznych, tworzyli obrazy pod muzykę symfonii „W lesie”, dyskutowali o twórczości M. K. Cziurlionisa, za pomocą Word wall dobierali z biografii twórcy. Nauczycielki Beata Zubricka i Lucyna Łapszewicz doskonale połączyły przeróżne elementy aktywizujące i wiedzę klasyczną.


Maski zapustowe

Uczniowie 4 kl. brali udział w zajęciach edukacyjnych ,,Maski zapustowe". Dzieci poznały historię masek oraz wykazały się kreatywnością sporządzając własne maski.