Działania prewencyjne

Szkoła uczestniczy w następujących programach prewencyjnych:

1. Kimoči – koordynatorka pedagogiki społecznej Agata Jačnik.

„Kymochi“ (po japońsku „kimochi” oznacza „uczucie”) – to program edukacji przedszkolnej oparty na rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych. Program „Kymochi“ ma na celu rozwijanie inteligencji emocjonalnej, promowanie pozytywnego zachowania i rozwijanie umiejętności współpracy. Umiejętności społeczne i emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym rozwijane są poprzez zabawę zabawkami „Kymochi“– miękkimi lalkami.

Cel programu – nauczyć się zarządzać i wyrażać uczucia w pozytywny sposób..

Zadania:

  • Nauczyć się rozpoznawać i zarządzać emocjami;
  • Nauczyć się opiekować i pomagać innym;
  • Rozwinąć umiejętność budowania pozytywnych relacji.

 

2. „Przyjaciele Zippiego“ – koordynator starsza nauczycielka Bożena Kasparienė.

 

Program „Przyjaciele Zippiego“ ma na celu pomóc dzieciom w wieku od 5 do 7 lat w przezwyciężaniu trudności społecznych i emocjonalnych w celu poprawy ich samopoczucia emocjonalnego.

Program „Przyjaciele Zippiego“ uczy dzieci, jak pokonywać codzienne trudności emocjonalne: odrzucenie, samotność, zastraszanie lub znęcanie się, dotkliwe zmiany. Pomaga zrozumieć i zachęca do rozmowy o swoich uczuciach, do znalezienia sposobów radzenia sobie z tymi uczuciami. Uczy dzieci empatii, nawiązywania przyjaźni, proszenia i przyjmowania wsparcia oraz pomagania innym. Pomaga nie tylko nie być ofiarą znęcania się, ale także nie być tyranem.

https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

 

3. Program prewencyjny “Przyjaciele Chomika”- koordynator pedagog socjalny Agata Jacznik.

Międzynarodowy program prewencyjny “Przyjaciele Chomika”  jest  kontynuacją programu ,, Przyjaciele  Zipiego“. Program  jest przeznaczony dla uczniów w wieku 8-10 lat.

“Przyjaciele Chomika” to program, który uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu.
Program składa się z 6 modułów: uczucia, komunikacja, przyjaźń, rozwiązywanie problemów, zmiany, kontynuacja.

Celem programu jest poprawienie istniejących umiejętności i pomoc dziecku w zdobyciu nowych umiejętności radzenia sobie i umiejętności społecznych: rozumienie i mówienie o uczuciach, mówienie tego, co chce powiedzieć, uważne słuchanie, nawiązywanie i utrzymywanie przyjaźni, pomoc i pomaganie innym, samotność, odrzucenie, rozwiązywanie konfliktów, utrata, a nawet śmierć.

https://www.vaikolabui.lt/obuolio-draugai/

 

4. Program prewencyjny OLWEUS – koordynator programu Bożena Kasparienie, starsza nauczycielka nauczania początkowego.

Cele programu:

  • Zmniejszanie przemocy wsród uczniów;
  • Zapobieganie agresji i przemocy w szkole;
  • Dążenie do lepszych stosunków wsród uczniów w szkole.

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija/olweus-patyciu-prevencijos-programa/olweus-programa/