Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie, w rejonie wileńskim. Inspektor ochrony danych.

Informujemy, że realizując wymagania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie został mianowany Zbigniew Sinkiewicz, nauczyciel metodyk wychowania fizycznego.

Inspektor ochrony danych wykonuje swoje zadania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016 r. z 27 kwietnia i Rady (UE) nr 182/2011 artykuł 39 2016/679.

Wykonując swoje obowiązki, inspektor ochrony danych należycie ocenia ryzyko związane z operacjami przetwarzania danych w szkole, biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych.

W sprawie ochrony danych prosimy o kontakt ze Zbigniewem Sinkiewiczem, inspektorem ochrony danych – nauczyciel metodyk wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego (8 5) 249 0237, e-mail. duomenu.apsauga@suderve.vilniausr.lm.lt, ul. M. Zdziechowskiego 1, wieś Suderwie, LT-14201 rejon wileński.