Projekty

  1. Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
  2. „Kokybės krepšelis”

3.  Erasmus+KA2 projekte  „STEAM ugdymo tobulinimas“ („Development of STEAM education“)

Więcej informacji: https://erasmus-plius.lt

4. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

              

5. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

              

Krótki opis projektu

 

6. PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

     

7. Projekt ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

8. Projekt ,,Fundacja Polonii Świata“

 

Opis projektu

 

9. VILNIAUS RAJONO PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ VIRTUALUS PROJEKTAS-PARODA ,,EKO ŽAISLAS“

NUOSTATAI

10. Projektas ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS

[Atnaujinta 2024-04-04]

Prewencja przemocy

Program prewencyjny przeciwko przemocy „Esame saugūs”

Koordynator programu: „Paramos vaikams centras“.

Celem programu jest nauczanie dzieci prawidłowego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych.

Struktura programu:

Dla uczniów w wieku 6 – 18 lat 5 zajęć po 45 minut

Tematy:

Poznanie praw dziecka

Uczucia

Rozpoznawanie przemocy

Bezpieczeństwo w internecie

Opcje pomocy

 

Dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci z niepełnosprawnością rozwojową 6 zajęć po 30 minut

Tematy:

  • Prawa dzieci
  • Uczucia
  • Moje ciało
  • Przemoc
  • Zasady dotyczące ekranów i komunikacji
  • Opcje pomocy

 

Zajęcia prowadzą: psycholog szkolny Dalia Žičkienė i starszy pedagog socjalny Agata Jacznik.

 

Olweus patyčių ir smurto programa

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas

Drausminimo kopėtėlės

Rekomendacijos tėvams apie patyčias

Prewencja zdrowia

Paszport kultury

Paszport kultury – środek rozwijający kulturowe nawyki poznawcze wszystkich litewskich uczniów uczących się według programów kształcenia ogólnego. To możliwość poszerzania ich doświadczeń kulturalnych poprzez zapewnienie im odpowiednich usług kulturalnych i artystycznych.

Więcej informacji o paszporcie kultury:

https://kulturospasas.emokykla.lt/apie-projekta