Projekty

  1. Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
  2. „Kokybės krepšelis”

3.  Erasmus+KA2 projekte  „STEAM ugdymo tobulinimas“ („Development of STEAM education“)

Daugiau informacijos apie projektą: https://erasmus-plius.lt

4. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

           

 

[Atnaujinta 2022-11-17]

Prewencja zdrowia

Paszport kultury

Paszport kultury – środek rozwijający kulturowe nawyki poznawcze wszystkich litewskich uczniów uczących się według programów kształcenia ogólnego. To możliwość poszerzania ich doświadczeń kulturalnych poprzez zapewnienie im odpowiednich usług kulturalnych i artystycznych.

Więcej informacji o paszporcie kultury:

https://kulturospasas.emokykla.lt/apie-projekta