Projekty

Prewencja zdrowia

Paszport kultury

Paszport kultury – środek rozwijający kulturowe nawyki poznawcze wszystkich litewskich uczniów uczących się według programów kształcenia ogólnego. To możliwość poszerzania ich doświadczeń kulturalnych poprzez zapewnienie im odpowiednich usług kulturalnych i artystycznych.

Więcej informacji o paszporcie kultury:

https://kulturospasas.emokykla.lt/apie-projekta

Osiągnięcia