Historia

Początek edukacji dzieci w Suderwie przypada na rok 1911. Dojeżdżająca z Wilna nauczycielka Jadwiga Świentecka właśnie wtedy zaczęła uczyć dzieci podstaw etyki i arytmetyki. Nie mając stałego miejsca zamieszkania, mieszkała u swoich uczniów. Po kilku latach rodzina Łukoszewiczów z Widawciskiej wsi oddała część swego domu na założenie szkoły.
W latach 30-ych szkoła została przeniesiona do Suderwy, gdzie przez  wiele lat nauczycielem był J. Klemaszewski, a następnie W. Lebiedzińska.
Rok 1947 jest datą założenia siedmioletniej szkoły w budynku plebanii. Dyrektorem owej szkoły został Wiktor Matonis. Od 1957 roku szkoła rozlokowała się w dworku matki Mariana Zdziechowskiego filozofa, profesora i rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Tu mieści się do dziś. Od 1957 do 1975 roku dyrektorem był Władymir Mielnikow. Od 1975 do 1986 roku pełniła obowiązki dyrektora szkoły Maria Witruk. Od 1987 do 1998 roku dyrektorem szkoły był aktywny, niestrudzony miłośnik kultury i historii polskiej Ludwik Młyński.
22 lata szkołą pomyślnie kierowała dyrektor Teresa Młyńska. Dzięki czynnej działalności i pomysłowości pani dyrektor w latach 2002 – 2003 powstała dobudówka. Od stycznia 2004 roku część uczniów szkoły przeniosła się do nowego budynku. Tu rozlokowały się klasy początkowe, gabinet informatyki, sala sportowa, stołówka, sanitariaty.
1 września 2006 roku decyzją Rady samorządu rejonu wileńskiego placówka oświatowa w Suderwi otrzymała imię Mariana Zdziechowskiego.
2010 roku Szkołę Podstawową w Rostyniamach reorganizowano jako dział szkoly w Suderwie.
Od 23 listopada 2012 roku szkoła posiada sztandar, ufundowany przez Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz rodziców i wykonany przez Zakład Krawiecki p. Jana Świątkowskiego we Włocławku.
2015 r. z funduszy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Samorządu Rejonu Wileńskiego powstała dobudówka, w której rozmieściły się dwie grupy edukacji wczesnoszkolnej i jedna grupa przedszkolna. Na terytorium szkoły urządzone nowe boisko sportowe, plac zabaw dla najmłodszych, trenażery gimnastyczne, odnowiono fasadę szkoły, altankę. Całe terytorium zostało ogrodzone.
Od 2021 roku tymczasowo pełni obowiązki dyrektora szkoły pani Renata Starenkienė.

Od 15 grudnia 2021 r. szkołą kieruje Renata Starenkienė.

Wizja

Nowoczesna, atrakcyjna, otwarta na zmiany społeczność, która dąży i potrafi się doskonalić.

MISJA

Suderwska Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w rejonie wileńskim – to otwarta na różne zmiany i nowości szkoła.  Mająca na celu wychowanie świadomego, kreatywnego obywatela. Osobę szanującą tradycje swojego narodu i państwa, szanującą siebie i innych. Szkoła pomaga uczniom rozwijać cechy w różnych obszarach życia, z których najważniejsze to wykształcenie, rozwijanie osobowości oraz otwarcie na świat. Dążymy do tego, by nasi uczniowie z łatwością integrowali się we współczesnym, ciągle zmieniającym świecie.

FILOZOFIA

,,Szkoła nie musi być przygotowaniem do życia. Szkoła musi być życiem”

Elbert Hubbard

 

Samoocena szkoły

Oferty pracy

Szkoła zatrudni:

  • pomocnika nauczyciela

Więcej informacji

CV słać na adres: rastine@smz.lt

Telefon: (8 5) 249 0237

[Atnaujinta 2023-02-20]