Geros savijautos užsiėmimai

Pamokos mokykloje yra mokinių kasdienybe, tačiau netradicinė veikla skatina smalsumą pažinti pasaulį. Lapkričio 30 ir gruodžio 7 dienomis pradinių klasių mokiniams vyko edukaciniai geros savijautos užsiėmimai. Užsiėmimai suteikė daug džiaugsmo ir pasitenkinimo.


Šv. Mikalojaus diena

Šv. Mikalojaus diena mūsų mokykloje tradiciškai apsilankė Kalėdų Senelis.  Su savo pagalbininkais elfais jis dalino vaikams saldžias dovanas. Mokiniai atsidėkodami atėjusiam geradariui, deklamavo eiles, dainavo dainas, išlydėdavo svečią su plačiomis šypsenomis ir pažadėjo, kad visus metus bus mandagūs, nekels rūpesčių tėvams ir mokytojams.


Projektas „My spod biało-czerwonej”

Mokyklos mokiniai spalio-gruodžio mėn. realizavo kartu su Balstogės Mieško I-jo mokyklos mokiniai projektą „My spod biało-czerwonej” Projektas leido mokyklos mokiniams dalyvauti įvairiose veiklose: Lenkijos istorijos pamokose, padėjo pagilinti lenkų kultūros bei  kalbos žinias.

Gruodžio 1-4 dienomis 15-a  mūsų mokyklos mokinių su direktore Renata Starenkiene ir istorijos mokytoja Lucyna  Lapševič lankėsi Balstogėje ir Liubline. Kartu su Mieško I-jo mokyklos mokiniais vykdė projektą muziejuose, kitose erdvėse bei susipažino su miestų istorija.

Už galimybę dalyvauti projekte dėkojame organizacijai „Wspolnota Polska” ir Monikai Grynczel bei Elžbietai Zimnoch- Mieško I-jo mokyklos direktorei.


Pradinių klasių mokiniai turėjo galimybę pamatyti spektaklį „Sesutė Gerutė ir Broliukas Nevaliukas“.

Gruodžio 3 dieną pradinių klasių mokiniai turėjo galimybę pamatyti spektaklį „Sesutė Gerutė ir Broliukas Nevaliukas“. Tai interaktyvus situacijų spektaklis skatinantis sąžiningumą, sveiką gyvenimo būdą ir aplinkos tausojimą. Spektaklis skatina moksleivių kūrybiškumą ir savimonę, moksleiviai kartu su aktoriais ieško ir randa situacijų sprendimus. Žiūrovai tampa spektaklio dalyviais jau per pirmąsias spektaklio minutes- jų klausiama kaip pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje. Spektaklyje akcentuojama draugystės tema, jog draugai, broliai ar sesės nepaliktų vienas kito nesėkmėje ar nežinojime kaip pasielgti, bet visad padėtų, patartų ar paprašytų suaugusiųjų pagalbos, mokoma džiaugtis vienas kito pasiekimais. Tai linksmas, nuotaikingas ir spalvingas spektaklis.


Istorijos ir lietuvių kalbos pamokos už mokyklos ribų

9-10 klasės mokiniai pagal Kultūros paso programą lankėsi Katedros požemiuose ir Bažnytinio paveldo muziejuje. Mokiniai turėjo gerą progą gyvai pamatyti senąją Lietuvos istoriją, gilinti žinias ir tobulinti lietuvių kalbos klausymo bei kalbėjimo įgūdžius.