Zoninis skaitovų konkursas

Kovo 6 dieną pradinių klasių mokiniai dalyvavo zoniniame skaitovų konkurse. Kiekvienas dalyvis padeklamavo po vieną eilėraštį lenkų kalba. Visi parodė savo deklamavimo įgūdžius. Mūsų mokinė, Laura Maria Moskal, tapo nugalėtoja tarp antrų klasių skaitovų ir kitą savaitę dalyvaus Vilniaus rajono pradinių klasių poezijos konkurse.

Naujienos2024.03.06