Vytauto Mačernio gimimo 100-metis

Vilniaus r. Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinėje mokykloje įvyko renginys, skirtas paminėti žymaus Lietuvos egzistencialistinės ir filosofinės krypties poeto Vytauto Mačernio gimimo 100 – metį. Mokiniai eilėmis ir laiškų fragmentais kalbėjo apie svarbias V. Mačernio biografijos detales, keliamus būties klausimus, intonacijomis perteikė jautrią ir turtingą poeto sielą. Renginį papildė filmo, kuriame pasakoja V. Mačernio muziejaus darbuotojas, ištraukos, o šventę užbaigė S. Stankūno daina „Aš pažinau karalių tavyje“.

Naujienos2021.11.19