VILNIJOS KRAŠTO VERBOS

Verba Vilnijos Krašte – ne tik svarbus religinis simbolis, bet ir ištisų šeimų kuriamo kultūrinio paveldo dalis. Kovo 29 d., prieš Verbų Sekmadienį, 1-os ir 2-os klasės mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse ir pynė verbas. Į mokyklą atvyko 1 klasės mokinio senelė Mirosława Szuszko ir 2 klasės mokinės mama Teresa Baczul, kurios vedė šias edukacines dirbtuves. Edukacijos pradžioje mokiniai žiūrėjo multimedinį pristatymą apie Velykų tradicijas ir papročius, susipažino su verbų pynimo būdais, pamatė kokie augalai yra tam naudojami, kaip jie auginami ir paruošiami. Mokiniai, vadovaujami patyrusių verbininkių, pynė verbas, ir savo mažomis rankytėmis galėjo patirti, koks sunkus ir daug kruopštumo reikalaujantis yra šis darbas. Veikla buvo mokiniams kiek neįprasta bet sudominanti, sužadinanti mokinių smalsumą. Verbų pynimais vyko sklandžiai, o kiekviena verba buvo skirtinga, nepakartojama ir savaip graži. Mokinių supintas verbas galima apžiūrėti mokyklos koridoriuje vykstančioje parodėlėje. Dėkojame Mirosławai Szuszko ir Teresai Baczul už didelį norą ne tik puoselėti mūsų krašto paveldą, bet ir geranoriškumą dalinantis savo išskirtinėmis žiniomis su mūsų mokyklos bendruomene.

Naujienos2023.03.30