Vilniaus rajono V piligriminė kelionė „Atsakykime į Dievo meilę“

Birželio 7 dieną mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai, jau kelinti metai iš eilės, dalyvavo Vilniaus rajono piligriminėje kelionėje kun. pralato Juzefo Obrembskio pėdomis. Piligriminės kelionės metu „Atsakykime į Dievo meilę“ ypatingą dėmesį skyrėme kunigui pralatui Juzefui Obrembskiui, kurio veikla ir atsidavimas Dievui yra nepakeičiamas pavyzdys visiems. Šis žygis buvo puiki galimybė visiems bendruomenės nariams sustiprinti tarpusavio ryšius, pasijusti vieningesniais ir atviresniais vieni kitiems. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir norime pabrėžti, kad ši piligriminė kelionė tapo gražia iniciatyva, kuri įsipynė į mūsų mokyklos bendruomenės tradicijas. Tegul kunigo pralato Juzef Obrembskio dvasinis palikimas ir toliau mus įkvepia ir vienija!

Naujienos2024.06.07