Su Kovo 11-ąja!

Su Kovo 11 – ąja! Su Laisvės diena!

Laisvę reikia švęsti. Laisvė suteikia žmogui įkvėpimą dirbti, išlaisvina kūrybines jo galias, suteikia galimybę  pažinti žmones, šalis, tradicijas. Laisvė – tai atsiveriančios galimybės kiekvienam šalies žmogui. Laisvė – tai pareiga, įsipareigojimai, atsakomybė. Laisvė – tai yra ir meilės išraiška savo šaliai. Be meilės ji niekada nebūtų iškovota. Ir kiek daug žmogus turi savyje talpinti fizinių ir dvasinių jėgų, kad jo šalis išliktų laisva. Kad galėtų su meile kartoti poeto Prano Vaičaičio žodžius:

Yra šalis, kur upės teka

Linksmai tarp girių ūžiančių

Ir meiliai tarpu savęs šneka

Prie giesmininkų vieversių.

Naujienos2022.03.11