Socialinių pedagogų metodinė diena

Gegužės 14 dieną Rastinėnų pradinio ugdymo skyriuje vyko Vilniaus rajono socialinių pedagogų metodinė diena – pasidalijimas gerąją patirtimi dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Susitikime dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Purpurovič. Mokyklos direktorė Renata Starenkienė supažindino susirinkusius su skyriaus darbo specifika. Praktinių užsiėmimų metu vyr. socialinė pedagogė Agata Jačnik kartu su švietimo pagalbos specialistai pristatė darbo metodus, būdus bei metodines priemones. Ergoterapeutė Veslava Cytovič – Rul supažindino su Kaniterapijos taikomais metodais. Užsiėmimuose taip pat dalyvavo ir veiklose talkino mokiniai iš Sudervės M. Zdziechowskio pagrindinės mokyklos.

Naujienos2024.05.14