Patyriminės STEAM veiklos diena

Patyriminės STEAM veiklos diena Gamtos mokslai mokslo šaka, nagrinėjanti fizinį ir gamtinį pasaulį bei jo reiškinius. Apima daugybę disciplinų: biologiją, chemiją, žemės mokslus, fiziką ir kt. Vienas iš svarbiausių šio ugdymo elementų – praktinis darbas, įtvirtinantis ir ugdantis praktines žinias bei sąvokų supratimą. Be to, ypač tinka organizuojant ugdymą grupinio darbo metodais.

Naujienos2023.04.20