Mokslo metų pabaiga priešmokyklinėje grupėje

Antradienį gegužės 31-ąją dieną grupėje ‚Bitutės“ įvyko atsisveikinimas su priešmokyklinukais. Vaikai kartu su auklėtoja surengė pasirodymą, kurio metu šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius. Renginio metu mokyklos direktorė R. Starenkienė padėkojo visiems dalyvavusiems vaikams už pasirodymą, bei tėvams už bendradarbiavimą ir palinkėjo vaikams gerų pasiekimų tolimesnėje mokslo eigoje. Tėvai taip pat negailėjo padėkos žodžių visoms auklėtojoms už pasiaukojimą ir įdėtą indėlį į vaikų auklėjimą. Renginio pabaigoje, vaikai gavo diplomus bei įvairias dovanėles ir turėjo galimybę sudalyvauti tėvų organizuotoje pramogoje su muilu burbulais ir pasimėgauti saldaus stalo vaišėmis.

Tai buvo ypatinga diena – pilna įvairiausių gerų emocijų tiek priešmokyklinukams, tiek tėvams ir auklėtojoms.

Linkime Jums geriausių pažymių, daugybės draugų, įdomių žaidimų ir ištvermės įveikiant sekančius iššūkius mokykloje.

Naujienos2022.06.03