Lenkų kalbos savaitė

Lapkričio 7-11 dienomis mūsų mokykloje tradiciškai vyko lenkų kalbos savaitė. Visą savaitę vyko įvairūs renginiai, kuriuos koordinavo mokyklos polonistai ir pradinių klasių mokytojos. Savaitė buvo gausi konkursų, kuriais buvo ugdomas mokinių kūrybiškumas, bendradarbiavimas, pilietiškumas. Lenkų kalbos savaitės metu buvo skatinimas domėjimasis lenkų kalba ir jos kultūra. Geriausi darbai buvo įvertinti, mokiniams įteikti padėkos raštai. Lapkričio 11 d. mokykloje vyko renginys skirtas paminėti Lenkijos nepriklausomybės dieną. Mokinių savivaldos atstovai dalyvavo iškilmėse Rasų kapinėse, padėjo gėlių puokštes.

Naujienos2022.11.17