8 kl. mokinių improvizacinis vaidinimas

8 kl. mokiniai literatūros pamokai paruošė improvizacinį K. Borutos „Baltaragio malūnas” nagrinėtos ištraukos vaidinimą. Džiugu, kad mokiniai noriai ir kūrybiškai pasiruošė pamokai.

Naujienos2022.11.26