Gavėnios rekolekcijos

Vakar mūsų mokyklos bendruomenė dalyvavo Gavėnios rekolekcijose Sudervės Šventosios Trejybės bažnyčioje. Dėkojame parapijos klebonui Kęstučiui Masevičiui už rekolekcijų organizavimą, o kun. Ronaldui Kuźmickiui už pamokslus ir Šv. Mišias mūsų intencijoje.

Naujienos2022.04.08