Dar vienas apdovanojimas

Neseniai įvyko baigiamasis kūrybinio moksleivių konkurso ,,Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“ renginys. Į jį buvo pakviesti  dalyvauti laimėjusieji 1-3 vietas. Renginyje dalyvavo daug bent kelių lituanistinių organizacijų atstovų, vertinimo komisijos nariai. Po gražių sveikinimo žodžių sužinojome, jog ir Lietuvių kalbos draugijai mūsų darbas pasirodė svarbus ir laimėjome dar vieną apdovanojimą. Vėliau buvo pristatyti visi 1-3 vietų mokinių darbai. Klausydami ir stebėdami renginį pasijutome esą svarbūs ir reikalingi savo veikla.

Naujienos2022.03.10