Advento rekolekcijos mokyklos bendruomenei

Advento metas, kurį išgyvename, yra džiaugsmingo Viešpaties Jėzaus atėjimo laukimo metas.

Gruodžio 20 d. Sudervės Šv. Trejybės bažnyčioje vyko rekolekcijos. Mokyklos bendruomenė dalyvavo Šventosiose Mišiose, kur turėjo galimybę klausytis kunigo Ronaldo Kuzmicko pamokslo bei priimti atgailos ir sutaikinimo sakramentą.

Norime nuoširdžiai padėkoti parapijos klebonui Kęstučiui Masevičiui ir kunigui Ronaldui Kuzmickui už galimybę patirtį tikrąją Kalėdų prasmę.

Naujienos2023.12.20