Planuojame kelionę

Kelionė yra mokinių planavimo įgūdžių formavimo pagrindas, įgalina kolegialų bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą. Tai puiki galimybė sukurti ryšį tarp vaiko ir aplinkos, kurioje jis gyvena. Todėl šiandien 7 ir 8 klasėse vyko bendra auklėjamoji pamoka, organizuota remiantis projekto „Vaikų universitetas” parengta medžiaga. Pamokos tema buvo „Kaip saugiai suplanuoti kelionę?”.  Mokiniai diskutavo apie kelionių planavimą. Dirbdami grupėse, kūrė savo trumpos kelionės Lietuvoje planą. Pagalbos mokiniui specialistai užsiėmimo metu akcentavo saugaus keliavimo aspektus.

Naujienos2023.05.31