„Przyjaciele Zippiego”

Od września w klasie pierwszej realizowany jest program „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 6-7 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne. Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać uczucia: smutku, szczęścia, złości, radości, zazdrości i zdenerwowania. Poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia, słuchania innych, proszenia o pomoc, mówienia tego, co chcą powiedzieć nawet w niesprzyjających okolicznościach. Uczą się jak nawiązywać i zachowywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce. Program zachęca dzieci do analizowania i zastanawiania się nad sobą i różnymi sposobami rozwiązywania trudności. Podczas zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami.

Naujienos10/11/22