Rekolekcijos

Kaip ir kasmet mokyklos mokiniai dalyvavo Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje advento rekolekcijose, kurias pravedė kunigas Kestutis Masevičius ir Ronaldas Kuźmicki.

Mokiniai ir mokytojai dalyvaudami mišiose patikėjo Dievui savo nuodėmes ir atliko sakramentinę išpažintį.

Naujienos16/12/21