Projekt ,,Poznajemy zawody. Kim będę, jak dorosnę?“

W Kwietniu pod kierownictwem wychowawczyń Nijoli Skarulskiej oraz Czesławy Kardis grupa ,,Pszczółki“ i ,,Motyle“ zrealizowali projekt ,,Poznajemy zawody. Kim będę, jak dorosnę?“
Celem projektu było zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzenie i rozwijanie ich uzdolnień. W ciagu dwóch tygodni z ogromną ochotą wychowankowie grup wzięły udział w różnorodnej działalności zwiazanej z zawodami.
Serdecznie dziękujemy dla pani R. Mozarskiej oraz dla pana M.Baniukiewicza za zaangażowanie się, organizację, poświęcony czas, a także pracownikom straży pożarnej za przekazanie dzieciom ciekawych, ważnych i treściwych wiadomości o zawodzie strażaka.
Naujienos11/04/22