Nietradycyjna lekcja matematyki ,,Mały, ale własny – domek dla ptaków“

W ramach tygodniowego projektu „Przyleciały ptaki przyniosły wiosnę” klasa 6 miała nietradycyjne lekcje matematyki. Temat lekcji – ,,Mały, ale własny – domek dla ptaków“. Zadaniem lekcji było utrwalić poprzednio opracowany materiał, przypomnieć figury geometryczne, zmierzyć krawędzie ścian domków dla ptaków, które zostały wykonane podczas wcześniej organizowanych warsztatów. Obliczaliśmy pole ścian oraz powierzchnię całkowitą, także objętość domku dla ptaków. Ciekawi byliśmy, jaki ptak będzie mógł zamieszkać w takim domku. Zmierzyliśmy więc wielkość otworu, oraz według rekomendacji znalezionych w Internecie, ustaliliśmy gatunki ptaków, które potencjalnie mogliby zamieszkać w tych domkach. Refleksje z lekcji pokazały, że matematyka jest potrzebna na co dzień i warto się jej uczyć.

Naujienos31/03/23