Dzień Niepodległości Polski

Mijający tydzień minął w szkole pod hasłem „Niepodległa” i był poświęcony 105-ej  rocznicy odrodzenia niepodległości Polski. W ramach tego tygodnia w klasach 5-10 odbyły się integrowane lekcje historii Polski, muzyki i technologii. Nauczycielki Lucyna Łapszewicz, Iwona Bujnowska i Katarzyna Oleszkiewicz przybliżyły uczniom krótką historię niepodległości od 1918 roku aż do czasów współczesnych, uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne, a potem do 2 wybranych piosenek rysowali komiks.

Nauczycielka historii Lucyna Łapszewicz z uczniami 10-ej klasy wykonała stend informacyjny o Marszałku Józefie Piłsudskim i jego roli w niepodległości Polski oraz przeprowadziła konkurs wiedzy o nim.

Klasy początkowe też miały swe lekcje o Polsce- śpiewali polskie piosenki, oglądali filmiki, wykonywali biało-czerwone prace plastyczne.

Wszyscy uczniowie szkoły wzięli udział w Akcji „Szkoła do hymnu” Wzruszająco zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego” na placu przed szkołą

Naujienos10/11/23