Lekcja odpowiedzialnego sortowania odpadów w 5 kl.

Dzisiaj 17 listopada w 5 klasie, w ramach poradnictwa zawodowego, na lekcji wychowawczej mieliśmy gości z EMP Recycling. To jest spółka odpowiedzialna za przetwarzanie odpadków, w szczególności lodówek. Opowiedzieli nam o swojej działalności i specyfice pracy. Otrzymaliśmy prezenty-ołówki mające drugie życie oraz pudła na rzeczy elektroniczne.

Naujienos17/11/22