Upamiętnienie Dnia Żałoby i Nadziei w szkole

14 czerwca w naszej szkole odbyło się upamiętnienie Dnia Żałoby i Nadziei. W trakcie wydarzenia uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmu „Tarp pilkų debesų”. Ten film, oparty na powieści Rūty Šepetys, ujawnia tragedię zesłania na Syberium, a jednocześnie historię nadziei i siły ludzkiej. Po obejrzeniu filmu odbyła się dyskusja, podczas której uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami.

Takie wydarzenia są nieocenione dla kształtowania wartości ludzkich, ponieważ poznanie historycznych wydarzeń pomaga młodzieży zrozumieć wpływ przeszłości na współczesne społeczeństwo, docenić znaczenie wolności, sprawiedliwości i praw człowieka. Nauczycielka Vita Burzdžiuvienė, poprzez podzielenie się swym osobistym doświadczeniem oraz historią zesłania jej rodziców, nadała wydarzeniu wyjątkowe znaczenie, pomagając uczniom głębiej zrozumieć tragedię zesłania oraz odwagę i nadzieję ludzi.

Kształtowanie świadomości obywatelskiej jest jednym z głównych celi naszej szkoły, a takie wydarzenia jak te, są niezwykle ważne do ich osiągnięcia. Szczerze dziękujemy nauczycielce Vicie Burzdžiuvienė za jej inicjatywę. Wierzymy, że takie wydarzenia pomagają naszym uczniom stać się świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami, którzy szanują i cenią historię swojego kraju.

Naujienos14/06/24