Otwarta lekcja technologii informacyjnej „Ptaki Litwy – projektowanie prezentacji”

29 marca odbyła się otwarta lekcja technologii informacyjnej w 9 klasie „Ptaki Litwy – projektowanie prezentacji”. Uczniowie stworzyli jedną wspólną online prezentację w języku litewskim, korzystając z Google Apps narzędzia ,,Slajdy”, które umożliwia jednoczesną edycję plików przez wielu członków zespołu. W Internecie znaleźli informację o populacji ptaków, według otrzymanych danych wykonali obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym (EXCEL) oraz otrzymane wyniki przedstawili wizualnie za pomocą diagramów. Podczas zajęcia uczniowie kształciły umiejętności pracy grupowej oraz mieli integrację przedmiotową: informatykę, język litewski oraz matematykę.

Naujienos01/04/23