Drugi dzień projektu

Połąga słynie z Pałacu Tyszkiewiczów i Muzeum Bursztynu. Drugi dzień projektu rozpoczęliśmy od zapoznania się z unikatowymi eksponatami bursztynu w muzealnej ekspozycji. Poznaliśmy historię powstawania bursztynu, jego właściwości chemiczno-fizyczne, budowę wewnętrzną, rozmawialiśmy o inkluzjach w bursztynie. Podczas edukacji „Poznaj bursztyn zmysłami” przeprowadziliśmy testy praktyczne, podczas których wykorzystano pięć ludzkich zmysłów – wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku, ze szczególnym naciskiem na empiryczne czynności każdego uczestnika. Przeprowadzono również testy fizyczne, które wykazały względną wagę i właściwości palne bursztynu. Podano przykłady zastosowania bursztynu w medycynie ludowej. Uczestnicy nie tylko dowiedzieli się, skąd pochodzi bursztyn, ale także nauczyli się odróżniać go od innych surowców naturalnych i przemysłowych oraz zdobyli wiedzę o właściwościach leczniczych bursztynu.

Po południu drużyny uczniów wzięły udział w grze terenowej „Śladami hrabiów Tyszkiewiczów”, podczas której musieliśmy wykorzystać swoje twórcze myślenie, odnajdywać ukryte szczegóły, improwizowaliśmy i ćwiczyliśmy nogi.  Tak krok po kroku, aż przeszliśmy ~5 kilometrową trasę i poznaliśmy enigmatyczną Połągę i chwalebną historię hrabiów Tyszkiewiczów

Naujienos17/06/22